سازه متحرک

سازه متحرک,انقلابی در برپایی و ساخت خانه قابل سکونت تنها در ۸ دقیقه!

سازه متحرک انقلابی ، برپایی و ساخت خانه قابل سکونت,این محصول ظرف مدت ۸ دقیقه یک فضای مکعب مستطیل را به یک فضای کاملا قابل سکونت تبدیل می