محمد منصور فلامکی

چالش آینده آکادمیک معماری ایران در گفت وگو با محمدمنصور فلامکی

چالش آینده آکادمیک معماری ایران در گفت وگو با محمدمنصور فلامکی | او از استادان آموزش معماری در کشور است؛ فلامکی متولد سال ۱۳۱۳ مشهد، فارغ‌التحصیل دکترای معماری