دسته بندی : jam stone

4
سنگ چیست ، سنگ های کانی ، آذرین ، دگرگون

سنگ چیست ؟ سنگ های کانی و انواع آنها

سنگ چیست ؟ سنگ های کانی و انواع آنها | سنگ از نظر زمين‌شناسان به ماده‌ی سازنده‌ی پوسته‌ و بخش جامد سست‌کره‌ی زمين گفته می‌شود. سنگ‌ها از

سنگ های آذرین

سنگ های آذرین

سنگ های آذرین ، سنگ جم ، آشنایی با سنگ های آذرین ، اینکه سنگ های آذرین چه مسیری را از گرما و فشار می گذرانند تا به

آشنایی با انواع سنگ‌های رسوبی و روند بوجود آمدن آنها

آشنایی با انواع سنگ های رسوبی و روند بوجود آمدن آنها

آشنایی با انواع سنگ های رسوبی و روند بوجود آمدن آنها ، به مواد ته‌نشين شده، که رسوب میگویند، در اثرعامل‌هایی مانند فشار و گرما، به هم

آشنایی با انواع سنگ‌های دگرگونی  و چگونگی بوجود آمدن این گون از سنگ ها

آشنایی با انواع سنگ های دگرگونی و چگونگی بوجود آمدن این گون از سنگ ها

آشنایی با انواع سنگ های دگرگونی و چگونگی بوجود آمدن این گون از سنگ ها در پی فشار و گرمای زياد، بی‌آن‌که ذوب شوند، دگرگونی‌های فيزيکی و شيميايی