استودیو بل ساخته شده برای موسیقی

استودیو بل ساخته شده برای موسیقی

استودیو بل ساخته شده برای موسیقی،استودیوی جدید بل، خانه‌ای برای مرکز ملی موسیقی در شهر کلگری است. این اثر یکی از ساختمان‌های جالب توجه در آمریکای شمالی است