ایران باستان,گنجینه,سازانو

گنجینه هشت‌هزارساله فرهنگ ایران در موزه بن آلمان

گنجینه هشت‌هزارساله فرهنگ ایران در موزه بن آلمان,باغ ایرانی، جاده ابریشم، پرسپولیس و جام‌های طلا برای نوشیدن شراب به یاد مردگان؛ کشوری با گنجینه‌ای غنی. نمایشگاهی در