رابرت ونچوری

رابرت ونچوری

رابرت ونتوری معمار آمریکائی در سال 1925 در فیلادلفیا متولد شد. وی از شاگردان سارنین Saarinen و توئی کان Khan بود ودر دفتر آنها کار می کرد. در