سبک معماری

سبک معماری | پست مدرن سفید

با انتقاداتي که به معماري مدرن در دهه شصت و هفتاد ميلادي صورت گرفت، بسياري انقراض قريب الوقوع آن را پيش بيني مي کردند و حتي ساعت دقيق