نگاهی بر آثار آلخاندرو آراونا

نگاهی بر آثار آلخاندرو آراونا

شاید جایزه ی پریتزکر یکی از معتبرترین جوایز معماری در دنیا باشد. این جایزه در سال 2016 به معمار شیلی تبار، Alejandro Aravana، تعلق گرفت. این