کنزو تانگه

کنزو تانگه معمار ژاپنی

کنزو تانگه متولد ‌١٩١٣ در اوزاکا ژاپن که علاوه بر به‌جای گذاردن شاهکارهای معماری فراموش نشدنی و تحسین برانگیزی در قرن بیستم، تزها و پیشنهادات کاملا نویی را