معرفی تادائو آندو | Tadao ando

معرفی تادائو آندو | Tadao ando

معرفی تادائو آندو | Tadao ando،آندو در 13 اكتبر 1941 ميلادي در اوزاكاي ژاپن ديده به جهان گشود، در سالهاي 69-1962 م . تعاليم خود آموخته و غير