دسته بندی : ساختمان اداری

2
معماری ساختمان اداری دومینیون توسط گروه معماری زاها حدید

معماری ساختمان اداری دومینیون توسط گروه معماری زاها حدید

معماری ساختمان اداری دومینیون توسط گروه معماری زاها حدید ؛ این پروژه در خیابان Sharikopodshipnikovskaya مسکو واقع شده است،

ساختمان اداری H – Avenue

طراحی و اجرا ساختمان اداری H–Avenue

ساختمان اداری