دسته بندی : دکتر نفیسه ابراهیمی

3
بازاریابی درصنعت ساختمان (قسمت پنجم)

بازاریابی درصنعت ساختمان (قسمت پنجم)

آشنایی با تکنیک های تهاجمی بازاریابی در حوزه ساختمان و انتخاب پیشگام یا پسگام بودن.

بازاریابی در صنعت ساختمان (قسمت چهارم)

بازاریابی در صنعت ساختمان (قسمت چهارم)

بازاریابی برندهای لوکس نسبت به سایر برندها کاملا متفاوت است.️ در بازارهای انبوه، برندها تلاش می‌کنند تا به وسیع‌ترین طیف ممکن از مشتریان دست پیدا کنند،

مصاحبه با دکتر نفیسه ابراهیمی

مصاحبه با دکتر نفیسه ابراهیمی

گفتگو ی سازانو با خانم دکتر ابراهیمی یکی از مدریسن برجسته حوزه بازاریابی و فروش ، در خصوص بازار یابی برند های ایرانی و نحوه مشتری مداری آنها