دسته بندی : تجاری

2
طراحی فروشگاه مرکزی نایک در نیویورک

طراحی فروشگاه مرکزی نایک در نیویورک

طراحی فروشگاه مرکزی نایک در نیویورک، این مرکز طراحی آن توسط Workplace design و تیم معماری نیویورک صورت گرفته است.

بررسی طراحی خاص چند غرفه

بررسی طراحی خاص چند غرفه

بررسی طراحی خاص چند غرفه، کیوسک هایی با یک طرح ساده و احتمالا روتین. مانند کیوسک های روزنامه که در همه جای شهر می توانید ببینید و همه