ژان نوول معمار خاص فرانسوی

ژان نوول معمار خاص فرانسوی

ژان نوول معمار خاص فرانسوی،معمار خاص،ژان نوول در سال 1945 در دهکده ای در جنوب فرانسه متولد شد. در سال 1975 دفتر کار خود را افتتاح کرد و