دسته بندی : سبک گوتیک

2
سبک های معماری | گوتیک

سبک های معماری - گوتیک

معماری گوتیک، یکی از سبک‌ها و دوره‌های تاریخی معماری است. این سبک، سبکی مذهبی بوده که همواره، در خدمت کلیسا بوده است. آغاز پیدایش هیچ‌یک از شیوه‌های معماری

سبک های معماری ( گوتیک )

سبک های معماری ( گوتیک )

دورهٔ گوتیک در فرهنگ جهان دوران استیلای مذهب، و بالاخص کلیسا، بر جوامع بوده. نوع ارتباطات در آن دوران به صورت عمودی تعریف می‌شده است. بدین معنا