دسته بندی : ساختمان سبز

2
خانه سبز و پرنور نانجینگ

خانه سبز و پرنور نانجینگ

خانه سبز و پرنور نانجینگ هدف این طراحی ابتدا خلق یک پارک، سپس خلق یک ساختمان و بعد از آن یک طراحی داخلی بوده است که به عنوان

بلندترین ساختمان چوبی (هیبریدی) جهان

بلندترین خانه های چوبی (هیبریدی) جهان

شيگرو بان معمار مطرح ژاپني و برنده جايزه پريتزکرسال 2014، از طرح بلندترين ساختمان چوبي هيبريدي جهان به نام