دسته بندی : بتن اکسپوز

6
بتن اکسپوز، بتن، انواع بتن، قیمت بتن، سازانو

بتن اکسپوز

بتن اکسپوز یا بتن نما به بتن هایی گفته می شود که به صورت بلند مدت یا میان مدت نما بوده و سطح بتن سطح نهایی کار بوده

بتن اکسپوز چیست

بتن اکسپوز چیست؟

بتن اکسپوز چیست، بتن اکسپوز یا بتن نمابه بتن هایی گفته می شود که به صورت بلند مدت یا میان مدت نما بوده و سطح بتن سطح نهایی

بتن اکسپوز در معماری

بتن اکسپوز در معماری

بتن اکسپوز در معماری، اگوست پره، معمار، مهندس و فرزند یک بنا نخستین فردی بود که چه در بیان معماری و چه در طراحی های متناسب با بتن

تاریخچه بتن اکسپوز

تاریخچه بتن اکسپوز

تاریخچه بتن اکسپوز، برای نخستین بار در امریکا به نام ارنست لسلی رنسام و در اروپا بنام سرمایه دار فرانسوی، فرانسوا هنبیک ، ثبت شده است

معماری خانه‌ای با استفاده از بتن اکسپوز

معماری خانه ای با استفاده از بتن اکسپوز

معماری خانه ای با استفاده از بتن اکسپوز، وقتی از متریال بتن اکسپوز در طراحی داخلی یک فضا استفاده می کنید، فضا را به سمت سبک های مدرن

بتن اکسپوز

طراحی داخلی با استفاده از بتن اکسپوز

استفاده از بتن اکسپوز در طراحی داخلی، فضا را به سبک های مدرن و صنعتی نزدیک می کند. این متریال به دلیل ماهیت سرد خود، فضا را با