برج روی برج (هنگ کنگ)

برج روی برج (هنگ کنگ)

شركت طراحي kwong von glinow شهر مسكوني جديدي با طراحي منحصر به فرد خود در هنگ کنگ به وجود آورده است. اين شركت برج هاي جديدي را طراحي