جمع آوری آب باران توسط سقف های مقعر در مناطق خشک

جمع آوری آب باران توسط سقف های مقعر در مناطق خشک

طرح پیشنهادی استودیو بی ام دیزاین برای جمع آوری آب باران است. این شرکت تهرانی که یکی از ده ها شرکتی است که به بازار پر رونق معماری