طراحی دفتر کار (Graham Baba Architects)

طراحی دفتر کار (Graham Baba Architects)

این دفتر کار متعلق به استودیو هنرهای دیجیتال Tectonic است که در شهر سیاتل واقع شده است. کارفرما از گروه معماری یعنی Graham Baba Architects، درخواست طراحی یک