پشت بام سبز همراه با چوب

پشت بام سبز همراه با چوب

پشت بام سبز، با توجه به گسترش روزافزون فضاهای آپارتمانی و زندگی آپارتمان نشینی، امروزه جای خود را در معماری کاملا باز نموده است.طراحی این پشت بام سبز