رخت آویزهای دوست داشتنی الهام گرفته از طبیعت

رخت آویزهای دوست داشتنی الهام گرفته از طبیعت

این رخت آویزهای دوست داشتنی توسط یک طراح سوئدی به نام (Louise Hederstrom) طراحی شده است. طراح با الهام از طبیعت و استفاده از فرهنگ روسی این رخت