کاربردهای مختلف چمن مصنوعی

کاربرد های مختلف چمن مصنوعی

کاربرد های مختلف چمن مصنوعی، چمن مصنوعی نوعی پوشش کف محسوب می شود که با توجه به ویژگی های منحصر به فردی که دارد به جایگزین مناسبی برای