بازسازی زمین بسکتبال

بازسازی زمین بسکتبال با رنگ آمیز جالب

گروه طراحی و عکاسی فرانسوی Ill-Studio با همکاری کمپانی نایک (NIKE) زمین بسکتبالی را در پاریس بازسازی و رنگ آمیزی کردند. زمین بسکتبال در بین دو ساختمان