مصاحبه با آرش سلیمانی ( مدیر مارکتینگ و فروش برند ری بون )

مصاحبه با آرش سلیمانی ( مدیر مارکتینگ و فروش برند ری بون )

برای آشنایی بیشتر شما با گرداننگان برند های مطرح ایرانی این بار با جناب آقای آرش سلیمانی مدیریت محترم فروش و مارکتینگ برند ری بون گفتگوی کوتاهی در