نگاهی مختصر به جیمز استرلینگ و آثارش

نگاهی مختصر به جیمز استرلینگ و آثارش

جیمز استرلینگ معمار بریتانیایی است که به عنوان معماری بی‌نظیر و نوآور در ساختار بین‌المللی پس از جنگ شناخته شده است. استرلینگ در گلاسکو، اسکاتلند در سال ۱۹۲۶