بازسازی و طراحی ساختمان قدیمی آجری برای کافه Takashi Ochiai در اسپانیا

بازسازی و طراحی ساختمان قدیمی آجری برای کافه Takashi Ochiai در اسپانیا

در طراحی داخلی کافه تریا از سبک مدرن و صنعتی استفاده شده است. دیوارهای قدیمی این ساختمان، دیوارهای آجری بودند. طراحان تصمیم گرفتند دیوارهای آجری را به همان