کلیسا ساگرادا فامیلیا

کلیسا ساگرادا فامیلیا

آنتونی گائودی ای کرنت _antoni gaudi cornet _ در تاریخ 25 ژوئن 1852 متولد و در تاریخ 7 ژوئن 1926 چشم از جهان فرو بست او معماری کاتالونیایی