فینالیست های فستیوال معماری جهان 2017  ایده های طراحی

فینالیست های فستیوال معماری جهان 2017 | ایده های طراحی

فستیوال جهانی معماری ( (World Architecture Festival (WAF) یک رویداد بزرگ معماری جهانی است که در آن علاوه بر معرفی آثار معماری جوایزی اهدا می شود. امسال ایران