ویلا(savoye) اثرجالب لو کوربوزیه

ویلا(savoye) اثرجالب لو کوربوزیه

لوکوربوزیه در لشودفوند (به فرانسوی: La Chaux de Fonds)، شهر کوچکی در شمال غربی سوئیس، در نزدیکی مرز فرانسه متولد شد. لوکوربوزیه علاقهٔ زیادی به هنرهای بصری داشت