دسته بندی : مجسمه سازی

3
فضای منفی و مفهوم آن در عکاسی

فضای منفی و مفهوم آن در عکاسی

فضای منفی و مفهوم آن در عکاسی به فضاهای روشن و سفیدی برمی‌گردد که بصورت مفهومی در هنرهای طراحی، معماری و مجسمه سازی در طول سالیان سال استفاده

ریشه و تاریخ هنر آلمان| هنرمندان نقاشان ، معماران ، مجسمه سازان

ریشه و تاریخ هنر آلمان ، هنرمندان نقاشان ، معماران ، مجسمه سازان

ریشه و تاریخ هنر آلمان ، اصطلاح ( هنر آلمانی ) به دلایل مختلف چندان کاربردی و دقیق نیست . سرزمین آلمان پیش از حصول وحدت شامل چندین

رابطه معماری و مجسمه سازی

رابطه معماری و مجسمه سازی

رابطه معماری و مجسمه سازی، معماري و مجسمه سازي هنر هايي هستند كه بصورت تنگا تنگ با فضا و زمان ارتباط دارند. معماري هنر محصور كننده فضاست و