دسته بندی : مجتمع مسکونی

2
باغ ونک,طراحی,سازانو

طراحی مجتمع مسکونی باغ ونک تهران

طراحی مجتمع مسکونی باغ ونک تهران,طراحی مجتمع مسکونی باغ ونک تهران یک پروژه فکر شده و مفهومی است که در منطقه ده ونک تهران به اجرا رسیده است.

مجتمع مسکونی هم سایه

ساختمان مجتمع مسکونی هم سایه معماری و محیط نور کافی پلان

ساختمان