دسته بندی : یزد

2
یزد دومین شهر تاریخی جهان

یزد دومین شهر تاریخی جهان

همت بالای یزدی ها زمانی به چشم می آید که نظاره گر باغ های خرم و سبز آنها در میان بیابان باشید ببینید چگونه در این شرایط آب

معرفی آتشکده زرتشتیان یزد (آتش ورهرام)

معرفی آتشکده زرتشتیان یزد (آتش ورهرام)

معرفی آتشکده زرتشتیان یزد (آتش ورهرام)،آتشکده زرتشتیان که به آن «آتشکده بهرام» یا «آتشکده وَرهُرام» نیز می گویند...