کاخ و موزه توپکاپی

کاخ و موزه توپکاپی

کاخ توپکاپی استانبول در محل اتصال تنگه بسفر و دریای مرمره و خلیج شاخ طلایی و دریای مرمره قرار گرفته است.قصر توپ قاپی در سال 1478 به دستور