دسته بندی : Architecture

3
فرهنگ لغت معماری(Architecture)

فرهنگ لغت معماری(Architecture)

فرهنگ لغت معماری(Architecture) :هنر (Art) : استفاده ی درونی از مهارت ، صنعت و تصور خلاقانه ، در خلق اثری زیبا ، چشم گیر یا دارای مفهومی فراتر

معماری صخره مانند استودیو پاسیفیک

معماری صخره مانند استودیو پاسیفیک

معماری صخره مانند استودیو پاسیفیک ساختمان ترمینال یک ساختار مستقل است.فضاهای در سطوح مختلف ظاهر می شوند و اکتشاف استقبال می شود

کاخ و موزه توپکاپی

کاخ و موزه توپکاپی

کاخ توپکاپی استانبول در محل اتصال تنگه بسفر و دریای مرمره و خلیج شاخ طلایی و دریای مرمره قرار گرفته است.قصر توپ قاپی در سال 1478 به دستور