نگاهی به معماری قلعه رودخان

نگاهی به معماری قلعه تاریخی رودخان

نگاهی به معماری قلعه تاریخی رودخان،دژ رودخان یا قلعه حسامی نام قلعه ای تاریخی در 20 کیلومتری جنوب غربی شهر فومن در استان گیلان است.