دسته بندی : هوشنگ سیحون

3
آرامگاه فردوسی

آرامگاه فردوسی

در سال 1305 خورشیدی به پیشنهاد انجمن آثار ملی ایران، تهیه طرحی برای احداث بنای باشکوه نوین آرامگاه فردوسی آغاز شد. طرح اولیهی‌ بنا از مهندس کریم طاهرزاده

هوشنگ سیحون

هوشنگ سیحون

هوشنگ سیحون بین سالهای 1324 و 1328 در پاریس در دانشکده هنرهای زیبا در رشته معماری ادامه تحصیل داده و در همین سال به دریافت دیپلم معماری از

هوشنگ سیحون

معماری از دل جامعه می جوشد _ گفتگو با هوشنگ سیحون

معماری از دل جامعه می جوشد _ گفتگو با هوشنگ سیحون ، هوشنگ سیحون نقاش و معمار برجسته ایرانی ( پدر معنوی معماری ایران ) طراح ارامگاه های