آثار تاریخی تخت جمشید

آثار تاریخی تخت جمشید

آثار تاریخی تخت جمشید،تخت جمشید-پارسَه یا تخت جمشید نام یکی از شهرهای باستانی ایران است که سالیان سال پایتخت هخامنشیان بوده است. اسکندر مقدونی سردار یونانی به ایران